MINI JOHN COOPER WORKS

MINI JOHN COOPER WORKS MINI JOHNCOOPER WORKS เปรียบเสมือนความหวังหมู่บ้านมินิ ที่พากันมาเปิดตัวทีเดียวถึง 3 รุ่นย่อย โดยรุ่นที่ได้รับความสนใจยังคงเป็น MINI JOHN COOPER WORKS COUNTRTMAN และ...